6 thg 12, 2015

Niệm Phật tại chùa Linh Pháp (Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An) 06/12/2015


Chuyến tu tập tại chùa Linh Pháp đợt này, ngoài thời khóa niệm Phật chính, các Phật tử đã thiết lễ cúng dường trai tăng và cùng chư tăng lập đàn kỳ siêu cho chư vong linh thai nhi.

Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY