27 thg 12, 2015

Niệm Phật tại chùa Thanh Thắng (Minh Thắng, Chơn Thành, Bình Phước) 27/12/2015


Lần đầu tiên Phật tử đạo tràng về chùa Thanh Thắng để tu tập đúng vào dịp khánh đản Đức Từ phụ A-di-đà. Ngôi chùa còn nhiều thiếu thốn ở một xã còn nhiều khá bà con nghèo khó. Được biết đây là lần đầu tiên chư ni cùng Phật tử nơi đây mới có thể tổ chức được một lễ cúng dường trai tăng sau hơn hai năm ngôi già lam được thành lập. Tuy vậy, chư ni cùng Phật tử đã chuẩn bị chu đáo tạo điều kiện cho các liên hữu có một ngày tu tập an lạc trong ngày kỷ niệm thiêng liêng này.


Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY