5 thg 2, 2016

Viếng chùa và cúng dường Tam bảo tại Đồng Nai và BR-VT 05/02/2016


Những ngày cận Tết, các Phật tử lại tổ chức chuyến đi lễ Phật và cúng dường Tam bảo tại các chùa Hồng Liên (Long Thành, Đồng Nai), Hương Hải thiền viên và chùa Hương Quê (Tân Thành, BR-VT). Tại Hương Hải thiền viên, các Phật tử đủ duyên tổ chức phát quà Tết cho người nghèo khó và thiết lễ cúng dường trai tăng, cúng thí thực cho âm linh, cô hồn, đồng thời tụng kinh kỳ siêu cho hương lình người thân của một đạo hữu.

Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY