27 thg 3, 2016

Lễ ngũ bách danh Quán Âm tại chùa Quang Minh (Vũng Tàu, BR-VT) 26-27/03/2016


Nhằm tưởng niệm công hạnh Đức Quán Thế Âm nhân ngày vía của Ngài, Phật tử Tùy Duyên đã vân tập về đạo tràng chùa Quang Minh hợp cùng chư ni và Phật tử nơi đây thành kính xưng niệm và lễ lạy ngũ bách danh Quán Thế Âm bồ-tát.

Đủ duyên lành, trên đường quay về TPHCM, các Phật tử đã đến cúng dường Tam Bảo và vấn an trụ trì cùng chư tăng chùa Bửu Liên (Q. Bình Thạnh). Nhân ngày lễ kỷ niệm này, Đại đức Thích Minh Thành đã ban cho các Phật tử bài pháp “tùy duyên tự tại”, nhắc nhở đại chúng noi hạnh Ngài Quán Âm trên bước đường tu tập giải thoát.

  Trí tuệ bừng lên đóa biện tài
  Đứng yên trên sóng sạch trần ai
  Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh
  Hào quang quét sạch buổi nguy tai

  Liễu biếc phất bày muôn thế giới
  Sen hồng nở hé vạn lâu đài
  Cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh
  Xin nguyện từ bi ứng hiện ngay.

  Nam mô Bồ-tát Quan Thế Âm
Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY