13 thg 3, 2016

Niệm Phật tại chùa Linh Pháp (Đức Hòa, Long An) 13/03/2016


Thời khóa niệm Phật của Phật tử đạo tràng Tùy Duyên được liên tục với nghi thức tụng kinh kỳ siêu. Tiếp đến là phần thiết lễ trai tăng, tụng kinh Địa Tạng và cúng thí cô hồn hồi hướng cho chư vị hương linh vừa quá vãng, nguyện cầu chư vị được siêu sanh miền Lạc cảnh.


Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY