20 thg 3, 2016

Niệm Phật tại chùa Nam An (Châu Thành, Tiền Giang) 20/03/2016


Hàng trăm chú cá lại được thả về sông nước Tiền Giang sau nghi lễ phóng sinh tại chùa An Nam trong chuyến tu tập niệm Phật của Phật tử đạo tràng Tùy Duyên nơi đây.Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY