6 thg 3, 2016

Niệm Phật tại Hương Hải Thiền viên (Tóc Tiên, Tân Thành, BR-VT) 06/03/2016


Hôm nay, các Phật tử tề tựu về Hương Hải thiền viên thực hành pháp “Tam bộ nhất bái” nguyện cầu Thế giới hòa bình, quốc thái dân an trước sự chứng minh của chư Tôn đức tăng nơi đây. Đồng thời, đạo tràng đã tổ chức lễ phóng sanh và cúng thí cô hồn hồi hướng công đức cho khắp pháp giới chúng sanh.

Buổi chiều, đoàn đến cúng dường Tam Bảo chùa Long Vân (Biên Hòa, Đồng Nai) và được chư ni cho phép một thời khóa niệm Phật an lạc.Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY