10 thg 4, 2016

Niệm Phật tại chùa Quan Âm (Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An) 10/04/2016

(http://google.com/+DTTuyDuyen)

Lần đầu tiên về chùa Quan Âm tu tập niệm Phật, các Phật tử có dịp gieo duyên với nhóm liên hữu khiếm thị địa phương. Giống như các bạn sen Tùy Duyên 3, các liên hữu này cũng rất tin tấn trong tu tập và luôn có tinh thần “lá rách đùm lá nát” trong nhóm và ngoài xã hội.

Lễ phóng sanh và nghi cúng thí cô hồn đã được thầy trụ trì trực tiếp hướng dẫn các Phật tử trong ngày tu tập tại đây.

Hoạt động sắp tới được cập nhật Tại Đây