10 thg 5, 2016

Giao lưu, cộng tu với liên hữu Tùy Duyên 3 (10/5/2016)


Sáng 10/5/2016, 50 Phật tử khiếm thị Tùy Duyên 3 đã có buổi giao lưu, cộng tu cùng gia đình Tùy Duyên tại chùa Linh Phước

Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY