8 thg 5, 2016

Niệm Phật tại chùa An Khánh (An Thạnh, An Ninh Tây, Đức Hòa, Long An) 08/05/2016


Hôm nay, đạo tràng lại đủ duyên đến với một ngôi chùa mới ở huyện Đức Hòa, Long An. Ngoài một ngày tu tập niệm Phật, lễ Phật nhiều an lạc, các Phật tử còn được thầy trụ trì hướng dẫn phóng sanh thả cá ra con sông Vàm Cỏ Đông ở ngay cạnh chùa.Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY