12 thg 6, 2016

Niệm Phật tại chùa An Lạc và cúng dường trường hạ Phật Ân - Phổ Đức - Linh Phong (Tiền Giang) 12/06/2016

(http://google.com/+DTTuyDuyen)

Sau thời khóa tụng kinh niệm Phật tại chùa An Lạc (huyện Châu Thành), các Phật tiếp tục hoạt động cúng dường trường hạ trong mùa an cư kiết hạ này tại các hạ trường Phật Ân, Phổ Đức (Mỹ Tho) và Linh Phong (Châu Thành, Tiền Giang). Tại các trường hạ này, các Phật tử lại được chư tăng ni cho phép hành trì những thời niệm Phật nhiều an lạc.


Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY