3 thg 7, 2016

Cúng dường trường hạ Quang Minh (Tân Đồng, Đồng Xoài) – Thanh Long (Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước) 03/07/2016


Sáng nay, các Phật tử đã đến viếng thăm, cúng dường trường hạ Quang Minh và Thanh Long tại Bình Phước. Như vậy, Phật sự cúng dường trường hạ - gieo duyên mùa an cư đã gần như viên mãn, mang lại nhiều hỷ lạc cho tất cả mọi người. Cảm niệm ân đức chư tăng ni các hạ trường đã tạo điều kiện cho đoàn hoàn thành Phật sự như sở nguyện.

Dù đang trong mùa an cư tu tập miên mật, chư tăng chùa Thanh Long cũng đã từ bi cho phép các Phật tử có trọn một ngày hành trì niệm Phật, lễ Phật sám hối nhiều an lạc.
Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY