31 thg 7, 2016

Niệm Phật tại chùa Phước Linh (An Hiệp, An Ninh Đông, Đức Hòa, Long An) 31/07/2016


Hôm nay đủ duyên trở về chùa Phước Linh nơi vùng xa xôi của huyện Đức Hòa, các Phật tử đã có một ngày niệm Phật, cầu giải oan gia. Các Phật tử cũng đã phát tâm cùng dường tôn ảnh Tây Phương Tam Thánh vá thiết lễ cùng thí và cầu siêu cho chư hương vong linh nơi này

Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY