24 thg 7, 2016

Niệm Phật tại chùa Quan Âm (Thuận Thành, Cần Giuộc, Long An) 24/07/2016


Về chùa Quan Âm vào dịp mọi người vừa đón mừng ngày lễ vía Đức bồ-tát Quán Thế Âm, các Phật tử đã phát tâm cúng dường tôn ảnh Ngài, hành trì kinh Phổ Môn và đảnh lễ Mẹ Hiền. Được sự đón tiếp chu đáo của sư cô và Phật tử tại chùa, mọi người đã có một ngày tu tập nhiều an lạc.Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY