14 thg 8, 2016

Niệm Phật tại chùa Linh Sơn (Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An) 14/08/2016


Hôm nay, đạo tràng quay về chùa Linh Sơn sau gần hai năm. Đang tu học tại trường hạ, thầy trụ trì đã thu xếp trở về để đón tiếp và sắp xếp cho đoàn một ngày tu tập an lạc.
Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY