30 thg 10, 2016

Niệm Phật tại chùa Liên Hoa (TT. Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh) 30/10/2016

(http://google.com/+DTTuyDuyen)

Đây là lần đầu tiên các Phật tử Tùy Duyên đến Tân Biên, Tây Ninh cũng như lần đầu tiên đến chùa Liên Hoa tu tập. Ngoài một buồi tụng kinh, lạy Phật sám hối, đàon đã được chư ni thu xếp để tổ chức tặng quà, chia sẻ khó khăn cùng 100 hộ nghèo nơi đây với phần lớn là bà con gnười Khmer.


Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY