23 thg 10, 2016

Niệm Phật tại chùa Phước Lâm - ni (Kinh Ngoài, Hòa Bình, Giồng Trôm, Bến Tre) 23/10/2016


Được sự tiếp đón chu đáo của chư ni cùng quý Phật tử, các liên hữu đạo tràng đã có một ngày an lạc khi trở về tu tập niệm Phật, sám hối tại chùa Phước Lâm.Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY