9 thg 10, 2016

Niệm Phật tại chùa Thanh Thắng (Minh Thắng, Chơn Thành, Bình Phước) 09/10/2016

(http://google.com/+DTTuyDuyen)

Hôm nay, các Phật tử lại đủ duyên quay về chùa Thanh Thắng cộng tu một ngày an lạc. Bên cạnh đó, mọi người cũng đã chuyển đến các hộ nghèo nơi đây những phần quà nhỏ nhằm chia sẻ phần nào cuộc sống bà con ở vùng đất còn nhiều khó khăn này.
Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY