2 thg 10, 2016

Niệm Phật tại chùa Viên Quang (Ấp 5, An Phước, Long Thành, Đồng Nai) 02/10/2016

(http://google.com/+DTTuyDuyen)

Đủ duyên lành, các Phật tử đã được ni sư Quảng Từ - trụ trì chùa Viên Quang cùng chư ni hướng dẫn niệm Phật sám hối. Kế đến, chư ni đã từ bi tụng kinh cầu siêu và tổ chức các Phật sự nhằm hồi hướng cho hương linh Phật tử Diệu Nhan nhân dịp lễ tiểu tường của cụ bà.


Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY