16 thg 10, 2016

Niệm Phật tại tịnh thất An Tâm (Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An) 16/10/2016

(http://google.com/+DTTuyDuyen)

Sau một năm quay về tịnh thất An Tâm, tòa chánh điện của tự viện này vẫn còn dang dở như ngày nào do chư tăng nơi đây vẫn còn khó khăn trong việc thu xếp kinh phí xây dựng chùa. Tại khu chánh điện tạm, các Phật tử đã trì tụng Phẩm Phổ Môn – Kinh Pháp Hoa, cầu nguyện cho quốc thới dân an, cho người dân miền Trung bình an vượt qua những ngày bão lũ, đồng thời nguyện cầu Hộ Pháp gia bị cho ngôi Tam Bảo sớm được hoàn thành như sở nguyện của chư Tăng, Phật tử đạo tràng nơi đây.
Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY