6 thg 11, 2016

Niệm Phật tại chùa Đức Quang (Đức Hòa Thượng, Đức Hòa, Long An) 06/11/2016

(http://google.com/+DTTuyDuyen)

Hôm nay, các Phật tử lại đủ duyên đến một ngôi chùa mới ở huyện Đức Hòa, Long An để tu tập. Mặt dù còn nhiều khó khăn, nhưng được sự gia hộ của Long thần Hộ pháp và sự phát tâm của chư vị thiện nam tín nữ, chánh điện của Đức Quang và được trùng tu xong, tạo điều kiện cho Phật tử gần xa có nơi tu tập và sinh hoạt tôn giáo.

Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY