11 thg 12, 2016

Niệm Phật chùa Linh Pháp (Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An) 11/12/2016


Về chùa Linh Pháp tuần này, chư tăng đã hoan hỷ lập đàn kỳ siêu cho vong linh thai nhi và chư hương linh quyến thuộc của các Phật tử. Gia đình các liên hữu đã phát tâm cúng dường trai tăng hối hướng cho pháp giới chúng sanh.


Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY