13 thg 1, 2017

Lễ Phật cúng dường cuối năm tại các chùa miền Đông - 13/01/2017

(http://google.com/+DTTuyDuyen)

Do không sắp xếp được vào lịch trình những ngày giáp Tết nên chuyến thăm viếng, lễ Phật và cúng dường cuối năm một số chùa miền Đông được dời lại sớm hơn dự kiến. Đợt này, các Phật tử đã gieo duyên niệm Phật, cúng dường Tam Bảo và chúc Tết chư tăng, ni các chùa Hồng Liên (An Phước, Long Thành), chùa Vĩnh Đức – mái ấm An Lạc (Lộc An, Long Thành), chùa Dưỡng Chân Tuệ Uyển (Phước Bình, Long Thành, Đồng Nai), Hương Hải Thiền Viên (Tóc Tiên, Tân Thành) và chùa Hương Quê (Tân Hòa, Tân Thành, BR-VT).
Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY