8 thg 1, 2017

Niệm Phật tại chùa An Tân (Bình Tân, Gò Công Tây, Tiền Giang) 08/01/2017


Trở về đạo tràng An Tân kỳ này, “Phổ Đà Sơn” của chùa đã được thầy trụ trì lợp mái, các Phật tử có nơi tu tập mới thật thoáng mát. Một ngày tu niệm Phật thật an lạc!

Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY