26 thg 2, 2017

Niệm Phật tại Hương Hải thiền viên (Tân Thành, BR-VT) và chùa Long Vân (Biên Hòa, BR-VT) 26/02/2017


Nguyện cầu thế giới hòa bình, âm siêu dương thới, các Phật tử đạo tràng Tùy Duyên đã phát nguyện thực hành pháp "tam bộ nhất bái" tại Hương Hải thiền viên.

Thời khóa lễ Phật niệm Phật viên mãn, các Phật tử tiếp tục quay về chùa Long Vân kinh hành niệm Phật. Đủ duyên lành, ni sư Thích nữ Như Dung đã ban cho các Phật tử một thời pháp quý báu, đồng thời hướng dẫn cho mọi người một bài hát nhiều ý nghĩa.

"Ai nói gì thì mình cũng nghe
Nghe xong hiếu thấu, thương nhiều…"

Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY