9 thg 4, 2017

Niệm Phật tại chùa An Lạc (Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang) 09/04/2017

(http://google.com/+DTTuyDuyen)

Hôm nay, các Phật tử có một ngày tu tập an lạc tại chùa An Lạc. Sau nghi thức sám hối cầu giải oan gia, ni sư trụ trì đã hướng dẫn đạo tràng hành lễ cúng thí thực âm linh, cô hồn. Tranh thủ giờ chỉ tịnh, cô trưởng đoàn đã thay mặt quý mạnh thường quân đến thăm hỏi và tặng quà cho bà con nghèo địa phương.Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY