23 thg 4, 2017

Niệm Phật tại chùa Vĩnh Phước (Nhơn Thạnh Trung, TP. Tân An, Long An) 23/04/2017


Hôm nay, lần đầu tiên đến với đạo tràng chùa Vĩnh Phước, các bác tài không khỏi lúng túng khi tìm đường vào chùa. Thời khóa tu tập được bắt đầu có phần trễ hơn dự kiến. Mặc dù vậy, mọi người cũng đã có một ngày tu tập trọn vẹn an lạc. 


Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY