14 thg 5, 2017

Niệm Phật tại chùa Nam An (Vĩnh Kim, Châu Thành, Tiền Giang) 14/05/2017


Về chùa Nam An hôm nay đúng dịp lễ húy kỵ cụ thân sinh của ni sư trụ trì chùa. Cùng với chư ni và Phật tử đạo tràng Nam An, các Phật tử Tùy Duyên đã phát tâm phóng sanh loài thủy tộc, tụng kinh, niệm Phật kỳ siêu, hồi hướng cho chư vị hương linh sớm siêu sanh Cực Lạc Quốc.


Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY