18 thg 6, 2017

Cúng dường trường hạ Linh Nguyên, Long Thành (Đức Hòa, Long An) và chùa Bình An (Bình Tân, TPHCM) 18/06/2017


Tiếp tục chương trình Gieo duyên mùa An cư nhằm tu tạo phước điền, hộ trì chánh pháp, các Phật tử đã đến cúng dường hạ trường Linh Nguyên và Long Thành. Thuận duyên, mọi người cũng đã phát tâm cúng dường trai phạn, tứ sự chư vị tăng, ni đang tu học tại hai trường hạ này.

Ngoài thời khóa tu tập tại hai đạo tràng Linh Nguyên và Long Thành, các Phật tử tiếp tục có một buổi chiều niệm phật an lạc tại chùa Bình An nhân dịp về cúng dường cho chư ni tùng hạ tại chỗ ở nơi đây.

Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY