4 thg 6, 2017

Niệm Phật tại chùa Vĩnh Phước (Phước Hảo. Châu Thành, Trà Vinh) 04/06/2017

(http://google.com/+DTTuyDuyen)

Đây là lần đầu tiên đạo tràng Tùy Duyên đến chùa Vĩnh Phước cũng là lần đầu về với Trà Vinh. Đường dài, thời gian eo hẹp nhưng mọi người đã hoàn thành thời khóa niệm Phật sám hối, hoàn mãn một ngày tu tập an lạc.


Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY