16 thg 7, 2017

Cúng dường các trường hạ Thiên Phước, Kim Cang và Hòa Bình (Long An) 16/07/2017


Tiếp tục chương trình Gieo duyên mùa an cư năm Đinh Dậu, được sự hướng dẫn của ni sư Tắc Phú, hôm nay các Phật tử đã đến "gieo trồng ruộng phước điền" tại các trường hạ Thiên Phước (Tân An), Kim Cang (Thủ Thừa) và Hòa Bình (Cần Giuộc, Long An).Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY