9 thg 7, 2017

Lễ 500 danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Bửu Lâm (Long Hải, Long Điền, BR-VT) 08-09/07/2017


Nhân dịp lễ vía Đức Quán Thế Âm thành đạo sắp đến, các liên hữu đã phát tâm lễ lạy 500 danh hiệu của Ngài vào tối 08/07 và rạng sáng 09/07 tại điện thờ Quán Âm chùa Bửu Lâm. Nghi thức lễ bái hoàn mãn, các Phật tử tiếp tục đến chùa Phật Bửu gần bên hành trì niệm Phật. Sau đó, mọi người đến tham quan thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên (chùa khỉ).
Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY