13 thg 8, 2017

Niệm Phật tại chùa Huệ Nhãn (TT. Giồng Trôm, Giồng Trôm, Bến Tre) 13/08/2017

(http://google.com/+DTTuyDuyen)

Hôm nay, các liên hữu Tùy Duyên đã có một ngày cộng tu và tổ chức tặng quà cho các bạn đạo khiếm thị đạo tràng chùa Huệ Nhãn. Đầy đủ duyên lành, các Phật tử đã phát tâm cúng dường tứ sự 30 vị tăng ni đang an cư tại chỗ thuộc địa phận Giồng Trôm, Bến Tre.

Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY