24 thg 11, 2013

Niệm Phật tại chùa Linh Phong (Tân hiệp, Châu Thành, Tiền Giang) ngày 24/11/2013


Sau lần gieo duyên nhân mùa an cư kiết hạ vừa rồi, đây là lần đầu tiên các Phật tử Tùy Duyên về chùa Linh Phong tu tập. Chùa đang trong quá trình xây dựng, lại gặp lúc khu vực này bị mất điện, nên không khí có phần nóng nực. Mặc dù vậy, các Phật tử đã hoan hỷ hoàn thành hai thời khóa niệm Phật an lạc.
 


Xem thêm ảnh tại G+ Đạo tràng Tùy Duyên