3 thg 11, 2013

Niệm Phật tại chùa Quan Âm (Cần Giuộc, Long An) ngày 03/11/2013


Cũng đã khá lâu, hôm nay các Phật tử Tùy Duyên lại đủ duyên trở về tu tập tại chùa Quan Âm (Thuận Đông, Thuận Thành, Cần Giuộc, Long An). Khung cảnh thiên nhiên đồng quê suốt đoạn đường vào chùa đã tạo một cảm giác thật thanh bình, dễ chịu cho mọi người. Ngoài sự tiếp đón ân cần, chu đáo của đạo tràng chùa Quan Âm, ni sư trụ trì cũng đã hoan hỷ hứa khả cho các Phật tử 2 thời khóa tụng kinh niệm Phật an lạc.

Thêm một ngày an lạc!