3 thg 2, 2014

Lễ chùa đầu năm Giáp Ngọ - 03/2/2014

(http://gplus.to/DaoTrangTuyDuyen)

Hôm nay mùng 4 tết Giáp Ngọ, hơn 100 Phật tử đạo tràng Tùy Duyên đã khởi hành đầu năm đến viếng các cảnh chùa, lễ Phật, niệm Phật, chúc tết chư tăng ni và các Phật tử. Lần lượt, mọi người đã đến các chùa Huệ Nhãn và Phước Lâm ni (Giồng Trôm, Bến Tre), chùa Phước Lâm tăng (TP Bến Tre, Bến Tre) và chùa Phước Lâm (Châu Thành, Tiền Giang).

Tại chùa Huệ Nhãn, các Phật tử đã phát tâm cúng dường trai tăng nhân dịp cử hành lễ tiểu tường của cố ni sư viện chủ chùa Thượng Huệ Hạ Hoàng.
Xem thêm ảnh tại G+ ĐT Tùy Duyên
Xem các hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây