30 thg 3, 2014

Niệm Phật tại tịnh thất Vạn An (Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An) 30/03/2014


Trở về chùa Vạn An đúng vào dịp cuối tháng, các Phật tử có một ngày tu tập, tụng kinh, lễ Phật sám hối. Trong thời khóa tu tập, các Phật tử đã dành một phút để tưởng nhớ cố Đại lão Hòa thượng Thượng TRÍ Hạ TỊNH, một bậc tòng lâm thạch trụ, bậc chân tu sáng ngời đạo hạnh. Ngài là một trong những đại dịch giả của Phật Giáo Việt Nam giúp cho giáo nghĩa Đại thừa được lưu thông, Phật pháp được lưu truyền. Ngài một đời chuyên tâm hành trì pháp môn Tịnh độ và khuyến tấn tăng ni, Phật tử ăn chay, giữ giới, niệm Phật. Nguyện cầu cho Giác. Nguyện cầu giác linh Đại lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Xem thêm ảnh tại Google Plus

Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây