16 thg 4, 2014

Cộng tu với các Phật tử đạo tràng Tùy Duyên 3 tại Chùa Linh Phước 16/04/2014


Định kỳ 3 tháng một lần, các Phật tử Tùy Duyên 1 và Tùy Duyên 3 có dịp cùng nhau giao lưu và cộng tu. Càng ngày, mọi người cảm thấy buổi cộng tu thêm phần an lạc do các Phật tử khiếm thị đã dần thuộc quyển nghi thức mà gia đình Tùy Duyên hành trì và ai cũng thật nhiếp tâm niệm Phật.

Cũng như mọi lần, trong buổi giao lưu, các Phật tử sáng mắt đã sang sẻ những món quà cho các bạn sen khiếm thị. Việc làm ý nghĩa này cũng được sự tiếp sức của ni sư trụ trì và các nhà hảo tâm gần xa.

Cuối buổi, các bạn sen khiếm thị đã đóng góp lại một phần tịnh tài để cúng dường Tam Bảo và hồi hướng công đức về Tây Phương Tịnh Độ cũng như cho chư ni và tất cả các bạn hảo tâm.

Xin cảm niệm công đức của ni sư trụ trì chùa Linh Phước và tất cả các mạnh thường quân!
 

 


Xem thêm ảnh tại G+ Đạo Tràng Tùy Duyên

Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây