20 thg 7, 2014

Niệm Phật tại chùa Linh Châu (Mỹ Thạnh Đông, Đức Huệ, Long An) và cúng dường trường hạ Long Thành (Long An) và Bình An (TPHCM) 20/07/2014


Hôm nay, các Phật tử lại đủ duyên trở về ngôi già lam duy nhất của huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để cùng tu tập. Tại chùa, các Phật tử đã trao bộ máy tính của bác sĩ Trinh cho một em học sinh nghèo ở trong huyện.

Cũng tại xã Mỹ Thạnh Đông này, các Phật tử đã hỗ trợ cho một em có hoàn cảnh khó khăn. Em Toàn, ở ấp 2, năm nay 25 tuổi nhưng đã bị sốt bại liệt 6 năm nay, phải di chuyển bằng xe lăn. Em trai của em cũng đã mất sau một tại nạn. Các Phật tử khác trong đạo tràng đã kịp quyên góp được tổng cộng 6.000.000 đồng để giúp gia đình em có kinh phí xây dựng nên nhà bằng phẳng để em có thể di chuyển đi lại thuận lợi hơn. Xin cảm niệm công đức của Phật tử Diệu Hảo, Diệu An lạc, Diệu Kiết Tường, cùng các Phật tử đạo tràng Tùy Duyên đã kịp thời hỗ trợ em Toàn vượt qua hoàn cảnh khó khăn này.

Sau thời khóa tu tập tại chùa Linh Châu, các Phật tử đã lần lượt di chuyển đến trường hạ Long Thành (Đức Huệ, Long An) và trường hạ Bình An (Tân Tạo, Bình Chánh, TPHCM) để cúng dường chư ni trong mùa an cư kiết hạ này. 

Xem thêm ảnh tại G+ Đạo tràng Tùy Duyên

Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY