14 thg 9, 2014

Niệm Phật và cúng dường tôn tượng Tam Thánh tại chùa Giác Thiền (Cái Răng, Cần Thơ) 14/9/2014


Hôm nay, mọi người lại đủ duyên trở về chùa Giác Thiền tu tập. Trước khi vào thời khóa công phu, các Phật tử đã cung thỉnh tôn tượng Tam Thánh vào chánh điện làm lễ tác bạch cúng dường đạo tràng chùa Giác Thiền. Dịp này, mọi người đã tổ chức lễ chúc mừng sinh nhật cho các liên hữu có ngày sinh trong tháng 9 này.

Một ngày an lạc!


Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY