26 thg 10, 2014

Niệm Phật, cúng dường trai tăng tại chùa Huệ Nhãn (Giồng Trôm, Bến Tre) 26/10/2014


Chuyến đi tu tập tại chùa Huệ Nhãn lần này có sự tháp tùng của sáu liên hữu khiếm thị Tùy Duyên 3. Ngoài thời khóa tụng kinh, niệm Phật, các Phật tử đã thành kính phát tâm cúng dường trai tăng hồi hướng cho cửu huyền thất tổ.

Buổi chiều, sau thời khóa niệm Phật do các Phật tử khiếm thị Tùy Duyên 3 và 15 Phật tử khiếm thị đạo tràng chùa Huệ Nhãn dẫn dắt, mọi người cũng đã có buổi giao lưu, chia sẻ và tặng quà cho các bạn sen khiếm thị.

Một ngày an lạc!


Xem thêm ảnh tại G+ ĐT Tùy Duyên

Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY