30 thg 11, 2014

Niệm Phật, tặng quà từ thiện tại chùa Phước Long (Đức Hòa, Long An) 30/11/2014


Hôm nay, các Phật tử đạo tràng lần đầu về chùa Long Phước tu tập. Ngoài việc hứa khả cho thời gian hành trì tu tập, thầy trụ trì cùng chư tăng còn tạo điều kiện và hướng dẫn cho Phật tử tặng quà cho người nghèo địa phương, trọn vẹn một ngày thực hành tu phước, tu huệ.

Một ngày an lạc!

Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây