17 thg 2, 2015

Lễ Phật, cúng dường Tam Bảo tại các chùa ở Long Thành (Đồng Nai) và Tân Thành (BR-VT) 17/2/2014


Như mọi năm, những ngày cân Tết các Phật tử thu xếp trở về các ngôi tự viện tại Long Thành (Đồng Nai) và Tân Thành (BR-VT) để lễ Phật, cúng dường Tam Bảo và chúc tết chư tăng ni.

Xin cảm niệm công đức quý vị Phật tử đã phát tâm ủng hộ tài vật cúng dường Tam Bảo các chùa trong chuyến đi này.


Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây