7 thg 4, 2015

Giao lưu cộng tu với các Phật tử khiếm thị Tùy Duyên 3 tại chùa Linh Phước (Q1, TPHCM) 07/4/2015


Nhân lễ vía Đức Quán Thế Âm bồ-tát, các Phật tử gia đình Tùy duyên đã có thời khóa trì tụng kinh Pháp Hoa – phâm Phổ Môn tại chùa Linh Phước. Kết thúc buổi cộng tu là thời gian giao lưu và chia sẻ giữa các liên hữu, quý mạnh thường quân với các đạo hữu khiếm thị.


Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây