26 thg 4, 2015

Niệm Phật tại chùa Linh Pháp (Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An) 26/4/2015


Hôm nay, chư tăng, ni cùng Phật tử chùa Linh Pháp lại hoan hỷ tiếp đón đạo tràng Tùy Duyên trở về đầy tu tập. Quý thầy cũng đã từ bi tổ chức pháp đàn sám hối và cầu siêu cho các vong linh thai nhi mà các mẹ đã trót phá bỏ hay không thể giữ được sự sống. Cầu nguyện cho các vong linh nương vào sự gia bị của chư Phật, Bồ-tát cùng đức độ của chư Tăng, ni để tu tập, sớm ngày siêu thoát.
(Xem clip Những vong linh thai nhi vô tội:https://youtu.be/pfBjdcZoTrU)


Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây