17 thg 5, 2015

Niệm Phật tại chùa Huệ Nhãn (Giồng Trôm, Bến Tre) 17/5/2015


Hôm nay, các Phật tử lại có một ngày tu tập an lạc tại chùa Huệ Nhãn.

Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây