20 thg 9, 2015

Niệm Phật tại chùa Giác Ngạn (Lộc Thái, Lộc Ninh, Bình Phước) 20/9/2015


Hôm nay các Phật tử có một chuyến hành trình dài trở về chùa Giác Ngạn ở tận vùng gần biến giới xa xôi. Được sự tiếp đón chăm sóc ân cần của sư Như Minh cùng các Phật tử, đạo tràng đã có một ngày tu tập niệm Phật nhiều an lạc.
Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY