31 thg 1, 2016

Niệm Phật tại chùa Tuệ Châu (Hóc Môn, TPHCM) 31/01/2016


Một lần nữa, vào những ngày cuối cùng của năm, các Phật tử đủ duyên trở về chùa Tuệ Châu tu tập. Một thời khóa niệm Phật, lễ Phật sám hối cầu mong cho nghiệp chướng, oan trái sớm được tiêu trừ, nguyện cầu một mùa xuân mới thế giới thanh bình, nhà nhà an lạc!

Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY