16 thg 4, 2016

Niệm Phật tại chùa Giác Chơn (Q7, TPHCM) 16/04/2016


Được ngày nghỉ lễ, các Phật tử câu hội về chùa Giác Chơn tụng kinh, niệm Phật, cúng thí vong linh, sám hối cầu giải oan gia, nguyện cho thế giới hóa bình, nhân dân an lạc.
Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY