24 thg 4, 2016

Niệm Phật tại Hương Hải thiền viên (Tóc Tiên, Tân Thành, BR-VT) 24/04/2016

(http://google.com/+DTTuyDuyen)

Ngoài thời khóa tu tập niệm Phật thường lệ, các Phật tử đã phát tâm niệm Phật kinh hành, cúng dường tôn ảnh đức Phật Bổn Sư và Bồ-tát Quán Thế Âm, đồng thời thiết lễ cúng dường trai tăng và cúng thí vong linh. Nguyện kỳ siêu cho các hương linh quyến thuộc của các Phật tử vừa quá vãng và hồi hướng công đức cho khắp pháp giới chúng sanh.

Buổi chiều, rời Hương Hải thiền viên, các Phật tử tiếp tục có một thời niệm Phật tại chùa Hương Quê (Tân Hòa, Tân Thành, BR-VT).Hoạt động sắp tới được cập nhật Tại Đâyhttp://daotrangtuyduyen.blogspot.com/p/lich-hoat-ong_26.html